You are here

Ik heb een stagekaart van de VVJ. Kan ik erkend worden als beroepsjournalist?

Een van de voorwaarden om erkend te worden als beroepsjournalist is dat de kandidaat de journalistieke werkzaamheid ten minste twee jaar lang als gewoon beroep heeft uitgeoefend. Die periode van twee jaar wordt de stageperiode genoemd.

Omdat het voor het uitoefenen van het beroep soms nuttig is dat de journalist zich kan identificeren als journalist, heeft de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) een stagekaart gecreëerd. Beginnende journalisten kunnen die stagekaart krijgen als ze aan een aantal criteria voldoen. Die criteria zijn gebaseerd op de voorwaarden die de wet voorschrijft om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist.

Het bezit van een stagekaart is nochtans geen voorwaarde noch een garantie om erkend te worden als beroepsjournalist. Die erkenning is evenmin afhankelijk van het lidmaatschap van de VVJ.