You are here

Wat is de erkenningscommissie?

De titel van beroepsjournalist is in België beschermd door de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. Die wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1964. Deze wet stelt ook een erkenningscommissie van eerste aanleg in. Die moet oordelen over de aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist.

De organisatie en werkwijze van de erkenningscommissie zijn geregeld door een koninklijk besluit van 16 oktober 1991. De commissie heeft een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. De erkenningscommissie heeft bovendien een adviesafdeling voor buitenlandse journalisten.

De erkenningscommissie ressorteert onder de kanselarij van de eerste minister en werkt onafhankelijk van de beroepsorganisaties van uitgevers en journalisten.