You are here

Ik ben beroepsjournalist geweest en wil het statuut opnieuw aanvragen.

Een van de voorwaarden om erkend te worden als beroepsjournalist is dat u het beroep al minstens twee jaar als gewoon beroep hebt uitgeoefend en dat u het niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebt.

In welk geval bent u?

  1. U bent sedert minder dan twee jaar uit het beroep gestapt en u hebt in die periode geen beroep uitgeoefend dat onverenigbaar is met het statuut van beroepsjournalist (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist). U hebt uw erkenning als beroepsjournalist moeten inleveren toen u uit het beroep stapte. Omdat de onderbreking minder dan twee jaar bedroeg, kunt u onmiddellijk nadat u opnieuw aan de slag bent als journalist, uw aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist doen.
  2. In alle andere gevallen kunt u uw aanvraag om erkend te worden als beroepsjournalist doen twee jaar nadat u opnieuw aan de slag bent als journalist.

Checklist: welke documenten moeten in mijn dossier zitten?

Zorg ervoor dat het dossier dat u indient bij de erkenningscommissie volledig is. Zo vermijdt u vertraging bij de behandeling van uw dossier. Uw dossier moet volgende documenten bevatten:

  • een ingevuld aanvraagformulier (u kunt dit formulier downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site)
  • een pasfoto
  • uw erkenningsnummer
  • een bewijs van goed gedrag en zeden
  • indien u in loondienst bent: een verklaring van uw werkgever (u kunt een modelverklaring downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site.)
  • het bewijs dat uw journalistieke werkzaamheden uw hoofdberoep zijn en dat u geen commerciële nevenactiviteiten in hoofd- of bijberoep uitvoert en die uw journalistieke onafhankelijkheid niet in het bedrang brengen en geen potentieel belangenconflict kunnen doen ontstaan (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist).
  • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode voorafgaand aan uw aanvraag in loondienst was, maar niet bij dezelfde werkgever als journalist tewerkgesteld was, een kopie van die arbeidsovereenkomst(en)
  • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode van twee jaar voorafgaand aan uw aanvraag als zelfstandig journalist werkte, de nodige documenten (bv. een kopie van alle facturen) die staven dat uw journalistieke werkzaamheden uw beroep was en dat u geen commerciële nevenactiviteiten in hoofd- of bijberoep uitvoert en die uw journalistieke onafhankelijkheid niet in het bedrang brengen en geen potentieel belangenconflict kunnen doen ontstaan (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist).