You are here

Ik ben beroepsjournalist en ga met brugpensioen (SWT). Kan ik mijn erkenning behouden?

Gelet op het speciale statuut van een bruggepensioneerde (SWT'er) kunt u uw erkenning als beroepsjournalist behouden, mits u geen nevenactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met het statuut van beroepsjournalist.