You are here

Ik ben beroepsjournalist geweest en wil het statuut opnieuw aanvragen.

Een van de voorwaarden om erkend te worden als beroepsjournalist is dat u het beroep al minstens twee jaar als gewoon beroep hebt uitgeoefend en dat u het niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebt.

In welk geval bent u?

 1. U bent sedert minder dan twee jaar uit het beroep gestapt en u hebt in die periode geen beroep uitgeoefend dat onverenigbaar is met het statuut van beroepsjournalist (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist). U hebt uw erkenning als beroepsjournalist moeten inleveren toen u uit het beroep stapte. Omdat de onderbreking minder dan twee jaar bedroeg, kunt u onmiddellijk nadat u opnieuw aan de slag bent als journalist, uw aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist doen.
 2. In alle andere gevallen kunt u uw aanvraag om erkend te worden als beroepsjournalist doen twee jaar nadat u opnieuw aan de slag bent als journalist.

Checklist: welke documenten moeten in mijn dossier zitten?

Zorg ervoor dat het dossier dat u indient bij de erkenningscommissie volledig is. Zo vermijdt u vertraging bij de behandeling van uw dossier. Uw dossier moet volgende documenten bevatten:

 • een ingevuld aanvraagformulier (u kunt dit formulier downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site)
 • een ingevulde vragenlijst (u kunt de vragenlijst downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site)
 • een pasfoto
 • uw erkenningsnummer
 • een bewijs van goed gedrag en zeden
 • indien u in loondienst bent: een verklaring van uw werkgever (u kunt een modelverklaring downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site.)
 • het bewijs (een kopie van uw arbeidsovereenkomst of bv. een kopie van alle facturen) dat uw journalistieke werkzaamheden uw hoofdberoep zijn en dat u geen commerciële nevenactiviteiten uitvoert die onverenigbaar zijn met het statuut (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist).
 • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode voorafgaand aan uw aanvraag in loondienst was, maar niet bij dezelfde werkgever als journalist tewerkgesteld was, een kopie van die arbeidsovereenkomst(en)
 • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode voorafgaand aan uw aanvraag als zelfstandige werkte, de nodige documenten (bv. een kopie van alle facturen) die staven dat u geen commerciële activiteiten uitvoerde die onverenigbaar zijn met het statuut (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist).