You are here

Contact

Commissie van eerste aanleg voor de Erkenning en de Bescherming van de titel van Beroepsjournalist

secretariaat@cebj.be
voorzitter@cebj.be

Postadres

Résidence Palace, blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel

Werkadres secretariaat

Zennestraat 21
1000 Brussel

telefoon: 02 777 18 90 (dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur)