You are here

Contact

De Commissie van eerste aanleg voor de Erkenning en de Bescherming van de titel van Beroepsjournalist (CEBJ) is een administratieve overheid die ressorteert onder de kanselarij van de eerste minister en onafhankelijk werkt van de beroepsorganisaties van uitgevers en journalisten.

Commissiezittingen:
Résidence Palace, blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel

Correspondentieadres en secretariaat:
CEBJ
Zennestraat 21
1000 Brussel
telefoon: 02 777 18 90 (dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur)
secretariaat@cebj.be
voorzitter@cebj.be