You are here

U ontvangt de perskaart en geniet van alle voordelen

Als de Commissie van eerste aanleg voor de Erkenning en de bescherming van de titel van Beroepsjournalist (CEBJ) uw aanvraag gunstig beoordeelt en u bijgevolg erkent als beroepsjournalist of beslist u een T-kaart toe te kennen, bezorgt zij uw dossier aan de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) die de levering van uw perskaart of T-kaart administratief afhandelt.

De officiële erkenning biedt tal van voordelen:

  • recht op de officiële persdocumenten;
  • doorgangsmogelijkheden, werkfaciliteiten en materiële voordelen (*);
  • specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden voor zowel loontrekkenden als zelfstandigen;
  • pensioenrechten (het aanvullend journalistenpensioen voor loontrekkenden);
  • auteursrechten;
  • persvrijheid en zelfregulering.

(*) Een overzicht van de prijskortingen voor beroepsjournalisten vindt u hier.