You are here

Uw dossier verschijnt voor de commissie

Als uw dossier volledig is, stuurt u het naar de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), die het bezorgt aan de Commissie van eerste aanleg voor de Erkenning en de bescherming van de titel van Beroepsjournalist (CEBJ). Die commissie beoordeelt uw aanvraag en beslist over de erkenning als beroepsjournalist of de toekenning van een T-kaart.

Op deze site vindt u alle informatie over de CEBJ en de erkenningsprocedure.