You are here

Hoe is de erkenningscommissie samengesteld?

De leden en plaatsvervangende leden van de erkenningscommissie worden paritair voorgedragen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers. De leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een termijn van vier jaar.

De huidige commissie is aangesteld bij koninklijk besluit van 11 juli 2021.