You are here

Waar moet ik mijn aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist indienen?

Het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991 dat de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie regelt, schrijft voor dat de aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist moet gebeuren via de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB/VVJ), die de aanvraag indient bij de erkenningscommissie.

De nodige documenten voor de aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist vindt u op deze site in de rubriek ‘Documenten’.

U stuurt uw aanvraagdossier naar:
CEBJ
Résidence Palace, blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel