You are here

Waar moet ik mijn aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist indienen en wanneer wordt mijn dossier behandeld?

Het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991 dat de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie regelt, schrijft voor dat de aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist moet gebeuren via de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB/VVJ), die de aanvraag indient bij de erkenningscommissie.

De nodige documenten voor de aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist vindt u op deze site in de rubriek ‘Documenten’.

U stuurt uw aanvraagdossier naar:
CEBJ
Résidence Palace, blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel

Wanneer wordt uw dossier behandeld?

De erkenningscommissie heeft elke maand (behalve in juli) een zitting. Dossiers die ten laatste zeven dagen voor een zittingsdag bij het secretariaat zijn ingediend, worden op die zitting behandeld. Dossiers die later bij het secretariaat toekomen, worden op de volgende zitting behandeld.

De zittingsdagen in 2019 zijn:

 • donderdag 31 januari
 • donderdag 28 februari
 • donderdag 28 maart
 • donderdag 25 april
 • donderdag 23 mei
 • donderdag 27 juni
 • donderdag 29 augustus
 • donderdag 26 september
 • donderdag 24 oktober
 • donderdag 28 november
 • donderdag 19 december