You are here

Ik ben beroepsjournalist en verander van job. Kan ik mijn erkenning behouden?

Een van de voorwaarden om erkend te worden (en te blijven) als beroepsjournalist is dat u in hoofdberoep en tegen bezoldiging een journalistiek beroep uitoefent (zie: wat zijn de voorwaarden om erkend te worden als beroepsjournalist). U moet dus uw erkenning inleveren op het moment dat u een ander beroep gaat uitoefenen.

Let wel: ziekte en werkloosheid worden gedurende een periode van twee jaar gelijkgesteld met het uitoefenen van het beroep zodat u tijdens die periode uw erkenning behoudt. Loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde en soortelijke formules (zoals brugpensioen) worden evenmin beschouwd als onderbreking tenzij in hoofdberoep andere activiteiten worden uitgeoefend; in het geval het om onverenigbare activiteiten gaat, kan de commissie de erkenning onmiddellijk intrekken.