You are here

Mijn aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist is geweigerd. Wat kan ik doen?

Indien u de weigering gegrond vindt, kunt u een nieuwe aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist indienen op het moment dat u voldoet aan de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te worden als beroepsjournalist.

Indien u de weigering ongegrond vindt, kunt u beroep aantekenen bij de commissie van beroep en dit binnen de twee maanden na de kennisgeving ervan.