You are here

Wat is de commissie van beroep?

De titel van beroepsjournalist is in België beschermd door de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. Die wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1964. Deze wet stelt ook een commissie van beroep in.

De organisatie en werkwijze van de commissie van beroep zijn geregeld door een Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991. De commissie heeft een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.