You are here

Hoe is de commissie van beroep samengesteld?

De leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep worden paritair voorgedragen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers. De leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een termijn van vier jaar. De commissie wordt voorgezeten door een voorzitter, of een plaatsvervangende voorzitter, die door de Koning benoemd wordt uit de magistraten in werkelijke dienst of uit eremagistraten.

De huidige commissie is aangesteld bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021.