You are here

Hoe kan ik in beroep gaan tegen een beslissing van de erkenningscommissie?

Indien u beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de erkenningscommissie stuurt u een aangetekende brief naar de voorzitter van de erkenningscommissie binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing. Het dossier wordt dan binnen de veertien dagen overgemaakt aan de commissie van beroep.