You are here

Ik werk als uitzendkracht en wil het statuut van beroepsjournalist aanvragen.

U kunt het statuut van beroepsjournalist aanvragen indien u voldoet aan de voorwaarden die de wet van 30 december 1963 voorschrijft:

 1. U bent 21 jaar of ouder.
 2. U bent niet geheel of gedeeltelijk vervallen verklaard van de rechten opgesomd in de artikelen 31 en 123 sexies van het Strafwetboek en u hebt in het buitenland geen veroordeling ondergaan die, indien zij in België zou zijn uitgesproken, geheel of gedeeltelijk het verlies van deze rechten tot gevolg zou hebben.
  In beide artikels gaat het om politieke en burgerrechten.
 3. U neemt in hoofdberoep deel aan de redactie van een dag- of periodiek blad, een radio- of televisienieuwsprogramma, een filmjournaal, een persagentschap of een ander medium. Bovendien verstrekt het medium waarvoor u werkt nieuws dat betrekking heeft op de actualiteit en richt het zich tot lezers/luisteraars/kijkers/gebruikers in het algemeen.
 4. U oefent het beroep al minstens twee jaar uit als gewoon beroep en u hebt het niet sedert meer dan twee jaar gestaakt.
 5. U drijft geen enkele vorm van handel en met name geen op reclame gerichte werkzaamheid (behalve als u directeur bent van een blad, nieuwsuitzending, filmjournaal of persagentschap).

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u uw dossier samenstellen en het indienen bij de erkenningscommissie.

Checklist: welke documenten moeten in mijn dossier zitten?

Zorg ervoor dat het dossier dat u indient bij de erkenningscommissie volledig is. Zo vermijdt u vertraging bij de behandeling van uw dossier. Uw dossier moet volgende documenten bevatten:

 • een ingevuld aanvraagformulier (u kunt dit formulier downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site)
 • een pasfoto
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een verklaring van uw uitzendkantoor en een verklaring van de uitgever waar u voor werkt (u kunt de modelverklaringen downloaden in de sectie ‘Documenten’ van deze site.)
 • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode van twee jaar voorafgaand aan uw aanvraag in loondienst was, een kopie van de arbeidsovereenkomst(en)
 • indien u in de hele (of een gedeelte van de) periode van twee jaar voorafgaand aan uw aanvraag als zelfstandig journalist werkte, de nodige documenten (bv. een kopie van alle facturen) die staven dat uw journalistieke werkzaamheden uw beroep was en dat u geen commerciële nevenactiviteiten in hoofd- of bijberoep uitvoert en die uw journalistieke onafhankelijkheid niet in het bedrang brengen en geen potentieel belangenconflict kunnen doen ontstaan (zie paragraaf 5 van de voorwaarden die de wet oplegt om erkend te kunnen worden als beroepsjournalist).